Ο Αλπικός Τρίτωνας

Ο Αλπικός Τρίτωνας (Triturus Αlpestris) ή «Βουνοτρίτωνας», ένα από τα απειλούμενα με εξαφάνιση ζώα της πατρίδος μας, που πλέον συγκαταλέγεται στα προστατευόμενα είδη.
Τον συναντάμε στις Αλπικές λίμνες και στις νερόλουτσες που βρίσκονται στην υψηλή ορεινή ζώνη της Ηπείρου (Δρακόλιμνη, Λίμνες στο Λάκκο, Λίμνες Φλέγκα κ.α).

Συνέχεια

Advertisement