Το γεφύρι του Συγκούνα

Πρόκειται γι’ ένα πέτρινο μονότοξο γεφύρι πάνω στον Καλαρρύτικο ποταμό (παραπόταμο του Αράχθου) κοντά στο χωριό Χριστοί στα Τζουμέρκα.

Συνέχεια