Το γεφύρι του Μπαμπά

Το πέτρινο γεφύρι του Μπαμπά βρίσκεται έξω από το χωριό Ανθοχώρι και γεφυρώνει ένα από τα πολλά ρέματα της περιοχής που καταλήγουν στον Μετσοβίτικο ποταμό.

Συνέχεια

Advertisement