Το γεφύρι του Καραγιάννη

Το πέτρινο «γεφύρι του Καραγιάννη» βρίσκεται στο χωριό Πηγή (πρώην Πεκλάρι) Κονίτσης και όπως γράφει η εντοιχισμένη πλάκα που υπάρχει στην είσοδο του, κατασκευάστηκε το καλοκαίρι του 1903 από τον Φώτη Βράνηστα.
Το γεφύρι πήρε το όνομα του από τον ευεργέτη Γιώργο Δ. Καραγιάννη (από τη χωριό Πηγή) που έδωσε τα χρήματα για τη κατασκευή του.

Συνέχεια

Advertisement