Το γεφύρι στη Σκαρβένα

Το «γεφύρι της Σκαρβένας», είναι ένα μονότοξο πέτρινο γεφύρι πάνω στο ομώνυμο ρέμα, που είναι ένας από τους παραποτάμους του Αώου.
Είναι κτισμένο λίγο έξω από το χωριό Βρυσοχώρι, δίπλα από την επαρχιακή οδό που ενώνει το κεντρικό Ζαγόρι με το Παλιοσέλι και τα υπόλοιπα χωριά της Κονίτσης στη Λάκκα Αώου.
Συνέχεια