«…είχον τοσαύτας γνώσεις γεφυριστικάς, όσας ημείς περί της σινικής γλώσσης.»

Στην Ήπειρο, το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, κυρίως όταν ο Αχμέτ Ρασήμ Πασάς (Ahmet Rasim Paşa 1826 – 1897) ήταν Βαλής των Ιωαννίνων (1868-71 και 1878-1880), έγινε μια προσπάθεια ανάπτυξης του οδικού δικτύου της περιοχής. Ανοίχτηκαν δρόμοι, κατασκευάστηκαν νέες γέφυρες, όμως κάποια από αυτά τα έργα δεν άντεξαν στον χρόνο. Ανάμεσα τους και μια νέα τότε γέφυρα στον Ζαγορίτικο ποταμό, που φτιάχτηκε ως αντικατάσταση της παλιάς γεφύρωσης της «Κυράς», η οποία κάποια χρόνια πιο πριν είχε καταρρεύσει. Και η νέα όμως αυτή κατασκευή στην Μπαλντούμα, δεν είχε τύχη…  

Συνέχεια

Advertisement
Το γεφύρι της Κυράς

Το γεφύρι της Κυράς

Στη περιοχή της Μπαλντούμας, κοντά στον επαρχιακό δρόμο Ιωαννίνων – Μετσόβου, υπάρχουν τα ερείπια ενός παλιού πέτρινου γεφυριού που γεφυρώνει τον Άραχθο και το μήκος του υπολογίζεται ότι κάποτε έφτανε περίπου τα 80 μέτρα.
Το γεφύρι αυτό που είναι γνωστό ως «γεφύρι της Κυράς» πήρε την ονομασία του από τη Πασίνα των Ιωαννίνων, τη σύζυγο του Χατζή Αχμέτ Πασά (Βαλή των Ιωαννίνων τη περίοδο 1720-36) και μητέρα του επίσης Πασά Μεχμέτ του Β΄ (του επονομαζόμενου και «Καλού Πασά», βαλή των Ιωαννίνων μεταξύ 1762-1775).

Συνέχεια