Το γεφύρι της Άρτας

Το γεφύρι της Άρτας είναι το πιο γνωστό πέτρινο γεφύρι που βρίσκεται στον Ελλαδικό χώρο. Γεφυρώνει τον ποταμό Άραχθο και με την υπάρχουσα μορφή του υπολογίζεται ότι υπάρχει από τις αρχές του 17ου αιώνα. Πιθανότατα στο σημείο αυτό να προϋπήρχε παλιότερα κάποιο άλλο πέρασμα, κάτι που φανερώνει η τεχνοτροπία κατασκευής των βάθρων του γεφυριού, που θυμίζει αντίστοιχες κατασκευές των Ελληνιστικών χρόνων.

Συνέχεια

Advertisement