Το γεφύρι στη Ποταμιά

Το «γεφύρι στη ποταμιά» βρίσκεται ανάμεσα από τα χωριά Βρίστοβο (πρώην Βραστόβα) και Κάτω Λάβδανη, κοντά στο εξωκλήσι του Αγίου Νικολάου.

Συνέχεια