Το γεφύρι στη Μπουλουγούνσα

Το γεφύρι στη Μπουλουγούνσα είναι το μικρότερο από τα δυο πέτρινα γεφύρια που βρίσκονται στη περιοχή του Πάπιγκου. Το συναντάμε δίπλα από τον ασφαλτόδρομο λίγο πριν φτάσουμε στο χωριό Μεγάλο Πάπιγκο.

Συνέχεια