Κορυφή Φλέγκα (Βάλια Κάλντα)

Ορειβατική διαδρομή στη «Βάλια Κάλντα» διάρκειας περίπου τριών ωρών, παρακάμπτοντας σε αρκετά σημεία τα ορειβατικά μονοπάτια της περιοχής με προορισμό την κορυφή της Φλέγκα και πέρασμα από τις ενδιάμεσες άλλες κορυφές.
Αφετηρία μας ένα παλιό μονοπάτι κοντά στη περιοχή «Σαλατούρα Μηλιάς».

Συνέχεια