Τον καιρό των Ρετζαίων

Η ιστορία που αναδημοσιεύουμε συνέβη στο χωριό Δόλιανη Ζαγορίου, στις αρχές του 20ου αιώνα.
Είναι η προσωπική μαρτυρία του Ευριπίδη Λωλίδη, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «το Ζαγόρι μας», τον Μάρτιο του 1982.

Συνέχεια

Advertisement