Το γεφύρι της Κουίτσας

Ένα μονότοξο μικρό γεφύρι που βρίσκεται στην είσοδο του χωριού Βρυσοχώρι Ζαγορίου.
Είναι κτισμένο στη θέση «Κουίτσα», ονομασία που δόθηκε στη περιοχή, από παλιά Βρυσοχωρίτικη οικογένεια που κατοικούσε εκεί.

Συνέχεια

Advertisement