Τρεις εποχές, τρεις γέφυρες

Τρεις εποχές, τρεις γέφυρες

Μετσοβίτικος είναι ένας από τους πολλούς ορμητικούς (κυρίως τον χειμώνα) ποταμούς της Ηπείρου που κυλάει στα ριζά του όρους Περιστερίου και όταν φτάσει στη περιοχή Μπαλντούμας ενώνεται με τον Ζαγορίτικο ποταμό και δημιουργούν τον Άραχθο.

Συνέχεια