«…είχον τοσαύτας γνώσεις γεφυριστικάς, όσας ημείς περί της σινικής γλώσσης.»

Στην Ήπειρο, το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, κυρίως όταν ο Αχμέτ Ρασήμ Πασάς (Ahmet Rasim Paşa 1826 – 1897) ήταν Βαλής των Ιωαννίνων (1868-71 και 1878-1880), έγινε μια προσπάθεια ανάπτυξης του οδικού δικτύου της περιοχής. Ανοίχτηκαν δρόμοι, κατασκευάστηκαν νέες γέφυρες, όμως κάποια από αυτά τα έργα δεν άντεξαν στον χρόνο. Ανάμεσα τους και μια νέα τότε γέφυρα στον Ζαγορίτικο ποταμό, που φτιάχτηκε ως αντικατάσταση της παλιάς γεφύρωσης της «Κυράς», η οποία κάποια χρόνια πιο πριν είχε καταρρεύσει. Και η νέα όμως αυτή κατασκευή στην Μπαλντούμα, δεν είχε τύχη…  

Συνέχεια

Advertisement

Ένα μικρό πέτρινο γεφύρι

Ένα παλιό μικρό πέτρινο γεφύρι συναντήσαμε περνώντας από το παλιό μονοπάτι που οδηγεί από τους Κήπους Ζαγορίου στο γειτονικό χωριό Καπέσοβο. Τέτοια παρόμοια γεφυράκια βλέπουμε αρκετά συχνά στη περιοχή μας, ιδίως στα Ζαγόρια, να γεφυρώνουν συνήθως μικρά ρέματα ενώ σπανίως ακούμε να τους έχει δοθεί κάποιο όνομα.

Συνέχεια

Το Βραδετινό γεφύρι

Το Βραδετινό γεφύρι είναι το δεύτερο πετρογέφυρο που συναντάμε ακολουθώντας το παλιό μονοπάτι που ενώνει τα χωριά Καπέσοβο και Βραδέτο Ζαγορίου. Βρίσκεται αμέσως μετά το Καπεσοβίτικο γεφύρι, λίγο πριν αρχίσουμε την ανάβαση της περίφημης σκάλας του Βραδέτου.

Συνέχεια

Το Καπεσοβίτικο γεφύρι

Το Καπεσοβίτικο γεφύρι βρίσκεται στο μονοπάτι που οδηγεί από το χωριό Καπέσοβο Ζαγορίου προς το γειτονικό χωριό Βραδέτο και γεφυρώνει το ρέμα της Μεζαριάς.

Συνέχεια

Το γεφύρι του Κρυονερίου

Το πέτρινο γεφύρι του Κρυονερίου βρίσκεται δίπλα από την επαρχιακή οδό Κόνιτσας – Κοζάνης, λίγο μετά τη διακλάδωση του δρόμου με αυτό προς το χωριό Νικάνορας.
Το όνομα του το οφείλει σε παρακείμενη πηγή που ανάβλυζε κρύο νερό.

Συνέχεια

Το γεφύρι της Γκαλίνα

Το γεφύρι της Γκαλίνα

Το γεφύρι του συνοικισμού «Γκαλίνα» στο χωριό Καστάνιανη Κονίτσης είναι ένα από τα νεότερα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου αφού κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1936-38.
Το όνομα «Γκαλίνα» είναι σλάβικο τοπωνύμιο που σημαίνει «πηλώδες έδαφος» και δόθηκε στη περιοχή εξαιτίας της σύσταση του εδάφους της.

Συνέχεια

Το γεφύρι της Κυράς

Το γεφύρι της Κυράς

Στη περιοχή της Μπαλντούμας, κοντά στον επαρχιακό δρόμο Ιωαννίνων – Μετσόβου, υπάρχουν τα ερείπια ενός παλιού πέτρινου γεφυριού που γεφυρώνει τον Άραχθο και το μήκος του υπολογίζεται ότι κάποτε έφτανε περίπου τα 80 μέτρα.
Το γεφύρι αυτό που είναι γνωστό ως «γεφύρι της Κυράς» πήρε την ονομασία του από τη Πασίνα των Ιωαννίνων, τη σύζυγο του Χατζή Αχμέτ Πασά (Βαλή των Ιωαννίνων τη περίοδο 1720-36) και μητέρα του επίσης Πασά Μεχμέτ του Β΄ (του επονομαζόμενου και «Καλού Πασά», βαλή των Ιωαννίνων μεταξύ 1762-1775).

Συνέχεια

Το γεφύρι του Μπαμπά

Το πέτρινο γεφύρι του Μπαμπά βρίσκεται έξω από το χωριό Ανθοχώρι και γεφυρώνει ένα από τα πολλά ρέματα της περιοχής που καταλήγουν στον Μετσοβίτικο ποταμό.

Συνέχεια

Το γεφύρι της Πολιτσάς

Το γεφύρι της Πολιτσάς γεφυρώνει τον ποταμό Άραχθο και βρίσκεται στο δρόμο που ενώνει τα χωριά Φορτόσι και Αμπελοχώρι. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό έργο, που κοσμεί τη περιοχή και αποτελείται από τέσσερα τόξα, ένα κύριο και τρία βοηθητικά (ανακουφιστικά).

Συνέχεια

Το γεφύρι του Καραγιάννη

Το πέτρινο «γεφύρι του Καραγιάννη» βρίσκεται στο χωριό Πηγή (πρώην Πεκλάρι) Κονίτσης και όπως γράφει η εντοιχισμένη πλάκα που υπάρχει στην είσοδο του, κατασκευάστηκε το καλοκαίρι του 1903 από τον Φώτη Βράνηστα.
Το γεφύρι πήρε το όνομα του από τον ευεργέτη Γιώργο Δ. Καραγιάννη (από τη χωριό Πηγή) που έδωσε τα χρήματα για τη κατασκευή του.

Συνέχεια