Το γεφύρι της Βίγλας

Το γεφύρι της Βίγλας ή γεφύρι Μπαλκάν το συναντάμε δίπλα μας όταν κινούμαστε στον επαρχιακό δρόμο που πηγαίνει από το χωριό Βοτονόσι στο διπλανό Ανθοχώρι (πρώην Ντερβεντίστα). Το γεφύρι κατασκευάστηκε το 1707 με χρήματα που έδωσε ο Γιάννης Σπανός και γεφυρώνει τον «Μετσοβίτικο» έναν από τους παραποτάμους του Άραχθου.

Συνέχεια