Τα ερείπια ενός παλιού Ζαγορίσιου νερόμυλου

Στο σημείο όπου τα δυο μονοπάτια που ξεκινούν από το Καπέσοβο και το Κουκούλι ενώνονται σε μια κοινή πορεία προς το χωριό Κήπους, βρίσκονται τα χαλάσματα του παλιού νερόμυλου του Κοντοδήμου.

Συνέχεια