Μονή Παναγίας Σπηλιώτισσας

Το μοναστήρι της Παναγίας Σπηλιώτισσας, χτίστηκε πάνω σ’ έναν βράχο στην αριστερή όχθη του Βοϊδόματη ποταμού το 1665, από τους μοναχούς Ιωακείμ και Σωφρόνιο.
Η θεμελίωση του κτηρίου της μονής είναι μοναδικής τεχνικής, με μεγάλη ποικιλία αρχιτεκτονικών εφαρμογών από τους μαστόρους της εποχής.

Συνέχεια