Βίντεο από ελεγχόμενες ανατινάξεις εδάφους

Βίντεο από ελεγχόμενες ανατινάξεις εδάφους

Βίντεο από ελεγχόμενες ανατινάξεις, αλλά και φωτογραφίες από τις εργασίες προετοιμασίας τους (απομάκρυνση μπαζών, διάνοιξη οπών, τοποθέτηση εκρηκτικών), που πραγματοποιήθηκαν στα έργα που εκτελούνται στην περιοχή του χωριού Μικρό Περιστέρι Ιωαννίνων.

Συνέχεια