Καταστροφή στον Εθνικό Δρυμό Βίκου – Αώου

Μεγάλη καταστροφή συντελείται το τελευταίο καιρό στο πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Βίκου – Αώου και συγκεκριμένα στη λούτσα του Ρομπόζη. Εδώ και ενάμιση μήνα γνωστός κτηνοτρόφος αγελάδων, που έχει ενοικιάσει βοσκότοπους γειτνιάζοντες με τον πυρήνα του εθνικού δρυμού, έχει οδηγήσει περισσότερα από 350 βοοειδή, μέσα στο δρυμό, όπου παράνομα έχει εγκατασταθεί.

Συνέχεια