Λαζαρίδειο Πνευματικό Κέντρο

Το «Λαζαρίδειο Πνευματικό Κέντρο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής» βρίσκεται στο Κουκούλι Ζαγορίου και στεγάζεται στο σπίτι του παλιού δασκάλου του χωριού Κώστα Λαζαρίδη.

Ο Κώστας Λαζαρίδης γεννήθηκε στο Κουκούλι το 1904 και υπηρέτησε ως δάσκαλος στα χωριά του κεντρικού Ζαγορίου. Παράλληλα ασχολήθηκε με την ιστορία της περιοχής και κατέγραψε τα λαογραφικά ήθη και έθιμα.
Εξέδωσε 53 βιβλία και ένα πλήθος από ανάτυπα και άρθρα σε περιοδικά της εποχής.

Συνέχεια

Advertisement