«Δεν γίνεται Λακκιώτης έμπορος και Ζαγορίσιος καπετάνιος»

Του Γιάννη Κ. Παπαϊωάννου

Έτσι συνήθιζε να λέει ο λαός μας και ξεκαθάριζε μάλιστα ότι «ο Λακκιώτης από γεννησιμιού του είναι καπετάνιος και ο Ζαγορίσιος είναι έμπορος». Και όπως για όλα τα πράγματα υπάρχει εξήγηση, το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση μας.
Κατ’ αρχήν ο Λακκιώτης ή Παρασουλιώτης είναι αυτός που κατάγεται από την περιοχή της Λάκκας Σουλίου. Η Λάκκα Σουλίου – όπως λέει και το όνομα της – είναι η λεκάνη που περικλείεται από τις απόκρημνες οροσειρές του Σουλίου και του επιβλητικού Τόμαρου (Ολύτσικας). Σε αυτή την λεκάνη βρισκόταν τα χωριά, που ήταν άμεσα εξαρτημένα από το Σούλι στα χρόνια που προηγήθηκαν της ελληνικής επανάστασης.

Συνέχεια