Το Ηπειρωτικό εκστρατευτικό σώμα στην Κρήτη (Ιανουάριος – Μάιος 1828)

Του Ναπολέων Σταμ. Δοκανάρη

Στο τέλος του 1827 και έπειτα από την ευνοϊκή τροπή που πήραν τα πράγματα για τους αγωνιζόμενους Έλληνες, ύστερα από τη ναυμαχία του Ναυαρίνου, αποφασίστηκε να αποσταλεί στην Κρήτη εκστρατευτικό σώμα για την αναζωπύρωση της επαναστάσεως στη Μεγαλόνησο. Ο εκπρόσωπος των Κρητικών στο Ναύπλιο Εμμανουήλ Αντωνιάδης βεβαίωνε ότι ολόκληρος η Κρήτη φλέγονταν από τον επαναστατικό πυρετό και ότι αρκούσε μια μόνο μικρή εκστρατευτική δύναμη από την Ελλάδα για να δώσει το έναυσμα της γενικής εξεγέρσεως του πληθυσμού. Ο Αντωνιάδης υπόσχονταν ότι την επιμελητεία και ολόκληρο το οικονομικό βάρος των επιχειρήσεων θα ανελάμβανε το Κρητικό Συμβούλιο.

Συνέχεια