Το γεφύρι της Γκούρας (στη Κοτομίστα)

Το πέτρινο γεφύρι της Γκούρας, που βρίσκεται ανάμεσα στου συνοικισμούς Ανατολική και Κοτομίστα, κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα όσα γράφει η Νίτσα Συνίκη Παπακώστα στο βιβλίο της για τα πέτρινα γεφύρια, το 1940, σε ένα ιδιαίτερα στενό και επικίνδυνο πέρασμα.

Συνέχεια

Advertisement