Τα «δυο γεφύρια»

Στο δρόμο που οδηγεί από τη Κάτω Λάβδανη προς το χωριό Αγία Μαρίνα, στη τοποθεσία «Κατέβα», βρίσκονται τα «Δύο Γεφύρια».
Γεφυρώνουν αντίστοιχα δυο ρέματα που λίγο πιο κάτω ενώνονται στον Κοσοβίτικο ποταμό, έναν από τους παραποτάμους του Καλαμά.
Συνέχεια

Advertisement