Η υπόγεια σήραγγα του Ρωμαϊκού υδραγωγείου

Στην περιοχή του Κοκκινόπηλου διασώζεται ως τις μέρες μας ένα μεγάλο τμήμα της υπόγειας σήραγγας που κατασκευάστηκε στο σημείο αυτό, ως τμήμα του αγωγού που μετέφερε το νερό από το Ρωμαϊκό υδραγωγείο των πηγών του Λούρου, στην πόλη της Νικόπολης. Η σήραγγα, μήκους 400 μέτρων, διαπερνά τα υψώματα του Κοκκινόπηλου και είναι λαξευμένη σε βάθος 20 μέτρων κάτω από το βραχώδες έδαφος της περιοχής.

Συνέχεια

Advertisement