Ορειβασία στο Σμόλικα

Του Λαμπρού Μάλαμα*

Μια μέθη υπέρτατης χαράς, μας εκυρίεψε μια μέρα τ’ Αλωνάρη που ανεβήκαμε στο Σμόλικα. Πηδούσαμε σαν διψασμένα ελάφια στις πολυβλάσταρες πλαγιές του. Παίρναμε βαθιές μοσκόβολες ανασεμιές.
Ο Σωτήρης φωτογράφιζε αράδα τη φυσική εκείνη μεγαλοπρέπεια και κάθε όμορφη τοπιακή συστάδα.
Βουνό τρανό και πλουσιόδωρο ο Σμόλικας.

Συνέχεια

Advertisement

Η Φούρκα του 1954

Το 1954 ο Ηπειρώτης συγγραφέας Λάμπρος Μάλαμας βρέθηκε στο χωριό Φούρκα για να περάσει εκεί τις ημέρες του Πάσχα.
Τις εντυπώσεις αλλά και τα ήθη των κατοίκων του ορεινού αυτού χωριού της Ηπείρου, τις κατέγραψε και τις δημοσίευσε αρκετά αργότερα, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, στο βιβλίο του «Θωρώντας Βουνά & Πέλαγα».

Συνέχεια