Ο βαρελοποιός

Εικόνες από ένα παραδοσιακό επάγγελμα που σταδιακά εκλείπει από την περιοχή μας, αφού ελάχιστοι είναι αυτοί που στις μέρες μας εξακολουθούν να φτιάχνουν και να συντηρούν ξύλινα βαρέλια.

Συνέχεια