Η μάχη της Βωβούσας

Στην εφημερίδα «Ασύρματος» του 1945 δημοσιεύτηκε το παρακάτω κείμενο του Κ. Τριανταφυλλίδη.
Πρόκειται για ένα χρονικό της νικηφόρας για τον Ελληνικό στρατό μάχης της Βωβούσας, το φθινόπωρο του 1940. Μια μάχη που έκρινε πολλά στον Ελληνοιταλικό πόλεμο του 1940-41, αφού σήμαινε την αρχή τόσο της Ελληνικής αντεπίθεσης όσο και της άτακτης φυγής των Ιταλικών δυνάμεων.

Συνέχεια

Advertisement