Αβλέφαρος

Ο Αβλέφαρος (Ablepharus Kitaibelii) είναι ένα μικρό είδος σαύρας που ανήκει στην οικογένεια των Σκινκίδων και ως χαρακτηριστικό του γνώρισμα έχει ότι τα μάτια του δε προστατεύονται από βλέφαρα αλλά από ένα διάφανο δέρμα.
Αν και διαθέτει τέσσερα μικρά και μάλλον ατροφικά πόδια, δεν τα χρησιμοποιεί για να περπατάει αλλά κινείται έρποντας με κυματοειδή τρόπο.
Γι’ αυτό και συχνά οι άνθρωποι τον περνούν για φίδι και τον σκοτώνουν.

Συνέχεια