Το γεφύρι του Ξηροποτάμου

Το γεφύρι του Ξηροποτάμου, βρίσκεται στη περιοχή του χωριού Σενίκο και γεφυρώνει τον Ξηροπόταμο.
Απέχει από τη διασταύρωση της Τύριας για Σενίκο 4,8 χιλιόμετρα και είναι κοντά (μόλις 500 μακρύτερα) από το γεφύρι της Τύριας.
Συνέχεια

Advertisement