Το γεφύρι του Κονόμου

Το γεφύρι του Κονόμου βρίσκεται εντός του χωριού Τσεπέλοβο Ζαγορίου και γεφυρώνει το ρέμα Κοτσώρη.
Πρόκειται για ένα μονότοξο γεφύρι που κατασκευάστηκε το 1770 και σύμφωνα με όσα γράφει ο Ιωάννης Λαμπρίδης στο 2ο τόμο του για τα «εν Ηπείρω αγαθοεργήματα», στοίχισε μαζί με τη παρακείμενη βρύση και το υδραγωγείο,10.000 γρόσια.

Συνέχεια