Το γεφύρι του Καμπέρ Αγά

Το γεφύρι του Καμπέρ Αγά βρίσκεται στην είσοδο του Ανατολικού Ζαγορίου, στο χωριό Μηλιωτάδες σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από τα Γιάννινα.
Είναι το πρώτο πέτρινο γεφύρι που συναντά κανείς όταν επισκέπτεται τη περιοχή ακολουθώντας τον επαρχιακό δρόμο που ενώνει τα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου με τα Γιάννινα.

Συνέχεια