Το γεφύρι του Γκαράνη

Το μονότοξο «γεφύρι του Γκαράνη» βρίσκεται μέσα στο χωριό Βρυσοχώρι Ζαγορίου. Αν και είναι πνιγμένο από τη βλάστηση της περιοχής, το όμορφο γεφύρι παραμένει ως τις μέρες μας λειτουργικό και ενώνει δυο από τους μαχαλάδες του χωριού.

Συνέχεια

Advertisement