Τρεις εποχές, τρεις γέφυρες

Τρεις εποχές, τρεις γέφυρες

Μετσοβίτικος είναι ένας από τους πολλούς ορμητικούς (κυρίως τον χειμώνα) ποταμούς της Ηπείρου που κυλάει στα ριζά του όρους Περιστερίου και όταν φτάσει στη περιοχή Μπαλντούμας ενώνεται με τον Ζαγορίτικο ποταμό και δημιουργούν τον Άραχθο.

Συνέχεια

Advertisement

Το γεφύρι της Βίγλας

Το γεφύρι της Βίγλας ή γεφύρι Μπαλκάν το συναντάμε δίπλα μας όταν κινούμαστε στον επαρχιακό δρόμο που πηγαίνει από το χωριό Βοτονόσι στο διπλανό Ανθοχώρι (πρώην Ντερβεντίστα). Το γεφύρι κατασκευάστηκε το 1707 με χρήματα που έδωσε ο Γιάννης Σπανός και γεφυρώνει τον «Μετσοβίτικο» έναν από τους παραποτάμους του Άραχθου.

Συνέχεια