Το γεφύρι της Πλάκας

Το «γεφύρι της Πλάκας» είναι από τα μεγαλύτερα μονότοξα γεφύρια που υπάρχουν και κτίστηκε το 1866 από τον Πραμαντιώτη αρχιμάστορα Κώστα Μπέκα. Έχει άνοιγμα τόξου 40 μέτρα, ύψος περίπου 20 μέτρα ενώ το πλάτος του καταστρώματος του ξεπερνά τα 3 μέτρα.

Συνέχεια