Καπέσοβο – Γέφυρα του Κόκορου

Εύκολη και ευχάριστη πεζοπορική διαδρομή στο κεντρικό Ζαγόρι, διάρκειας 2 – 2 ½  ωρών.
Ξεκινάμε την πορεία μας από τη πλατεία του Καπέσοβου και ακολουθούμε το κατηφορικό μονοπάτι που τα παλιότερα χρόνια ήταν η κύρια διαδρομή που ένωνε το χωριό με τη Βίτσα και το Μονοδέντρι αλλά και που οδηγεί και προς τη χαράδρα του Βίκου.

Συνέχεια