Η Δωδώνη από ψηλά

Η Δωδώνη από ψηλά

Ο χώρος της Αρχαίας Δωδώνης από ψηλά. Φωτογραφίες και βίντεο του αρχαίου θεάτρου αλλά και των άλλων αρχαιολογικών χώρων της Δωδώνης, όπως αυτοί φαίνονται από τις πλαγιές της «μικρής Ολύτσικας».

Συνέχεια