Το μνημείο του Δημήτρη Βάγια

Το δημοτικό τραγούδι αποτελεί αναμφίβολα ένα βασικό πυλώνα του πολιτισμού της Ηπείρου. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος που παίζουν οι οργανοπαίκτες και οι τραγουδιστές του.
Είναι οι άνθρωποι που με τη τέχνη και τη φωνή τους κάνουν τα αθάνατα δημιουργήματα της δημοτικής μας μουσικής, τμήμα της ζωής όλων μας.

Συνέχεια

Advertisement