Το «Κλέφτικο» των Αποκρεώ

Του Κωνσταντίνου Παπαμιχαήλ

Επί τουρκοκρατία, οι Χριστιανοί του τόπου μας είχον το εξής προνόμιον: Τας εορτασίμους ημέρας, Πάσχα, Απόκρεω, πανηγύρι, γάμους, οι εισπράκτορες και τα αποσπάσματα χωροφυλακές, διετάσσοντο να επιστρέφωσιν εις τας έδρας των, αφήνοντες ελευθέρους τούς χριστιανούς να διασκεδάζωσιν. Συνεπώς κατά τας Απόκρεω, και διασκεδάζομεν και οπλοφορούμεν, κάθε δε οικογένεια, θα πυροβολούσε μετά το δείπνον.

Συνέχεια

Advertisement