Ομίχλη στον κάμπο της Λαψίστας

Η πρωινή ομίχλη (αντάρα) διαλύεται και από κάτω της ξεπροβάλει ο κάμπος της Λαψίστας, στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Στο βάθος υψώνεται η Ολύτσικα (Τόμαρος).

Advertisement