Το γεφύρι του Μίσιου

Η «γέφυρα του Μίσιου» βρίσκεται στο παλιό μονοπάτι που ένωνε το Κουκούλι με τη Βίτσα και κτίσθηκε το 1748 με δαπάνες της οικογένειας του Αλέξη Μίσιου από το Μονοδέντρι. Είναι αξιοσημείωτο ότι την ίδια χρονιά και πάλι η οικογένεια του Αλέξη Μίσιου έδωσε χρήματα για τη κατασκευή και μιας δεύτερης γέφυρας, στο Ανατολικό Ζαγόρι αυτή τη φορά, της γέφυρας της Βωβούσας.

Συνέχεια

Advertisement

Το γεφύρι της Βωβούσας

Το περίφημο πέτρινο «γεφύρι της Βωβούσας» κτίσθηκε το 1748 με χορηγία του Αλέξη Μίσιου από το Μονοδέντρι Ζαγορίου. Πρόκειται για ένα μονότοξο γεφύρι που χρησιμοποιείται ως σήμερα, βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και γεφυρώνει τον Αώο ποταμό.

Συνέχεια