Το γεφύρι του Μπαμπά

Το πέτρινο γεφύρι του Μπαμπά βρίσκεται έξω από το χωριό Ανθοχώρι και γεφυρώνει ένα από τα πολλά ρέματα της περιοχής που καταλήγουν στον Μετσοβίτικο ποταμό.

Συνέχεια

Advertisement

Το γεφύρι της Πολιτσάς

Το γεφύρι της Πολιτσάς γεφυρώνει τον ποταμό Άραχθο και βρίσκεται στο δρόμο που ενώνει τα χωριά Φορτόσι και Αμπελοχώρι. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό έργο, που κοσμεί τη περιοχή και αποτελείται από τέσσερα τόξα, ένα κύριο και τρία βοηθητικά (ανακουφιστικά).

Συνέχεια

Το γεφύρι του Καραγιάννη

Το πέτρινο «γεφύρι του Καραγιάννη» βρίσκεται στο χωριό Πηγή (πρώην Πεκλάρι) Κονίτσης και όπως γράφει η εντοιχισμένη πλάκα που υπάρχει στην είσοδο του, κατασκευάστηκε το καλοκαίρι του 1903 από τον Φώτη Βράνηστα.
Το γεφύρι πήρε το όνομα του από τον ευεργέτη Γιώργο Δ. Καραγιάννη (από τη χωριό Πηγή) που έδωσε τα χρήματα για τη κατασκευή του.

Συνέχεια

Το γεφύρι του Κονόμου

Το γεφύρι του Κονόμου βρίσκεται εντός του χωριού Τσεπέλοβο Ζαγορίου και γεφυρώνει το ρέμα Κοτσώρη.
Πρόκειται για ένα μονότοξο γεφύρι που κατασκευάστηκε το 1770 και σύμφωνα με όσα γράφει ο Ιωάννης Λαμπρίδης στο 2ο τόμο του για τα «εν Ηπείρω αγαθοεργήματα», στοίχισε μαζί με τη παρακείμενη βρύση και το υδραγωγείο,10.000 γρόσια.

Συνέχεια

Το γεφύρι της Παλιουρής

Το πέτρινο αυτό γεφύρι βρίσκεται κάτω από το χωριό Παλιουρή και γεφυρώνει τον Σμολίτσα, που είναι ένας από τους παραποτάμους του Καλαμά.

Συνέχεια

Το γεφύρι της Γκούρας (στη Κοτομίστα)

Το πέτρινο γεφύρι της Γκούρας, που βρίσκεται ανάμεσα στου συνοικισμούς Ανατολική και Κοτομίστα, κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα όσα γράφει η Νίτσα Συνίκη Παπακώστα στο βιβλίο της για τα πέτρινα γεφύρια, το 1940, σε ένα ιδιαίτερα στενό και επικίνδυνο πέρασμα.

Συνέχεια

Το «Μικρό Γεφύρι»

Σε κοντινή απόσταση από το γειτονικό «Μεγάλο Γεφύρι«, στη περιοχή του Βρυσοχωρίου και πάνω στο ίδιο παλιό μονοπάτι, βρίσκεται και το «Μικρό Γεφύρι«. Γεφυρώνει και αυτό ένα ακόμη ρέμα της περιοχής που καταλήγει στον Αώο και κατασκευαστικά μοιάζει με το διπλανό του γεφύρι.

Συνέχεια

Το «Μεγάλο Γεφύρι»

Ένα ακόμη όμορφο πέτρινο γεφύρι που βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό Βρυσοχώρι (πρώην Λεσινίτσα) Ζαγορίου. Οι κάτοικοι του το ονομάζουν «πούντε μάρε» που στα βλάχικα σημαίνει «το Μεγάλο Γεφύρι». Γεφυρώνει ένα από τα πολλά ρέματα  της περιοχής που ξεκινούν από τις πανέμορφες πλαγιές της Τύμφης και καταλήγουν στον Αώο ποταμό.

Συνέχεια

Το γεφύρι του Καρλίμπου

Το γεφύρι του Καρλίμπου είναι ένα μονότοξο πέτρινο γεφύρι που βρίσκεται στο παλιό μονοπάτι που ενώνει τα χωριά Καλαρρύτες και Ματσούκι στα Τζουμέρκα.

Συνέχεια

Το γεφύρι της Μαυρόπετρας

Το γεφύρι της «Μαυρόπετρας» ή της «Μαύρης Πέτρας» βρίσκεται λίγο πριν την είσοδο στο χωριό Πουρνιά Κονίτσης (πρώην Σταρίτσιανη). Σύμφωνα με όσα γράφει η Νίτσα Συνίκη- Παπακώστα στο βιβλίο της για τα «Πέτρινα γεφύρια», το γεφύρι αυτό παλιότερα ήταν δίτοξο, με δυο άνισα μεταξύ τους τόξα αλλά που με τη διάνοιξη του αμαξόδρομου, το ένα του τόξο καταστράφηκε!!

Συνέχεια