Ανίχνευση..

Μια ιδιαίτερα προσεκτική Δεντρογαλιά, μοιάζει να ανιχνεύει την κίνηση, λίγο πριν επιχειρήσει να βγει από την περίφραξη και διασχίσει τον δρόμο, στο «δασάκι» των Ιωαννίνων.

Η αναγνώριση του φιδιού έγινε με την βοήθεια της πολύς καλής ιστοσελίδας «Ερπετοπανίδα» και του Ηλία Στραχίνη.

Advertisement