Το γεφύρι της Κουίτσας την νύχτα

Βράδυ στην είσοδο του Βρυσοχωρίου, στο πέτρινο γεφύρι της Κουίτσας.

Advertisement