Χιόνια – Χιόνια

Στο χωριό μου Ελαφότοπος

Κλεισμένοι δρόμοι

έρημα σπίτια

κλειστά παράθυρα

ατέλειωτες νύχτες

 πληγωμένες ψυχές

Περιμένουν να ξημερώσει

ν’ ανθίσει η ελπίδα

Κλεισμένοι δρόμοι

βασανισμένοι άνθρωποι

περιμένουν μ’ αγωνία

 την καινούργια μέρα.

Μ. Καρπούζης

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «το Ζαγόρι μας», αρ. φ. 135

Advertisement