Μωβ κρίνα

Μωβ κρίνα ξεπετάχτηκαν στα μονοπάτια μας, έτσι για να ομορφαίνουν τις διαδρομές μας.