Από τον Αυγερινό στην Γκαμήλα

Εικόνες από μια πρόσφατη ανάβαση μας στην κορυφή Γκαμήλα της Τύμφης. Αφετηρία μας η περιοχή του Αυγερινού, πάνω από το χωριό Βραδέτο.

……………………

……………………

Advertisement