Στις πιο απότομες πλαγιές της χαράδρας

Ένα μαντρί «σκαλωμένο» στις πιο απότομες πλαγιές της χαράδρας του Βίκου!!