Φραγκάδες Ζαγορίου

Το όμορφο Ζαγοροχώρι όπως φαίνεται από γειτονικό ύψωμα.