Αποκριές στην Κόνιτσα του 1927

«Αι Αποκρεώ της Κονίτσης

Ο χορός υπέρ αγοράς μουσικών οργάνων δια το οικοτροφείον

Κόνιτσα 8 Μαρτίου.- Την κατακλέιδα των αφθόνων εφετεινών οικογενειακών χοροεσπερίδων, συγκεντρώσεων και γλεντιών, επέτεινε μια επιτυχής έμπνευσις της Δ. Επιτροπής και της διευθύνσεως του Οικοτροφείου με τον ευγενή σκοπόν της υλικής υποστηρίξεως προς αγοράν μουσικών οργάνων δια το οικοτροφείον.

Προ τούτο έδωκε την εσπέραν του προχθεσινού Σαββάτου χορόν εν τη λίαν φιλοκάλως διακοσμηθείση αιθούση του Αρρεναγωγείου άνω Κονίτσης, δι΄εισητηρίων αφειδώς καταναλωθέντων παρά των επί τούτω επιτρόπων, ήτοι των κυριών Λυμπεροπούλου, Αγηλιώτη, δόδος Ζαμπίρα και των κυριών Καλύβα οικον. Εφόρου, Γ. Φαναριώτου τηλεγραφητού και Β. Ζήση εμπόρου.

Ο χορός, εις ον προσήλθον άπασαι αι πολιτικαί και στρατιωτικαί Αρχαί και το άνθος της παρ’ ημίν Κοινωνίας, ήρχισε την 9ην εσπερινήν διαρκέσας μέχρι ανατολής του ηλίου εν αδιαπτώτω ευθυμία και με πάσαν τάξιν και ευκοσμίαν.Εχορευθησάν διάφοροι χοροί, καθ’ ους διεκρίθησαν αι κυρίαι Μπιτζαράκη, του διευθηντού της Αστυνομίας, Τζίφου, της ανταλλαγής, Στασινού του υπ/χαγού και Φαναριώτου και όλοι οι αθάνατοι ελληνικοί χοροί, εθαυμάσθησαν όλαι αι κυρίαι και δίδες της πόλεως μας και η εκ Πρεβέζης κ. Αρβανίτη, καθώς και όλοι οι λάβοντες μέρος κύριοι.

Τα σκήπτρα όμως του χορού και της εν γένει ευγενείας και αβρότητος προς πάντας κατείχεν ομολογουμένως ο ευγενέστατος φρούραρχος Κονίτσης κ. Οικονόμου και ο εοπίσης αεικίνητος και περιποιητικότατος κ. Κυρατσίδης, ιατρός ως γιγαντόσωμος μπινμπάσης με το τσερκέζικο καλπάκι στο κεφάλι.

Τα μέλη της επιτροπής συνεπικουρούμενα και παρά των κυρίων Χούσου και Φαναριώτου υποχρεωτικώτοι εις περιποιήσεις. Επίσης και οι διευθήνοντες το κυλικείον κύριοι Συτούκος και Σκαλιστής. Μετανφιεσμένοι πολλοί με αρκετήν δόσιν επιτυχίας, αλλά το ρεκόρ τούτων είχον οι κύριοι Λαμπρίδης, Βουλγαρίδης και Αλ. Οικονομίδης ως αρματωλοί, ο κ. Ταμίας ως γέρων ραχητικός και χωλός, ο κ. Β. Ζήσης δε ως αυτού, ο κ. Έφορος ως Μαλτέζος χωρικός, ο κ. Ρίζος ως δεσποινίς, τα ορφανά του οικοτροφείου και οι μίμητοι κ. Μπούνας και Βόμπολος ως δερβίσαι μπεχτασίδες, και ο κ. Α. Κώτσικος ως μοιρατζού. Ο χαρτοπόλεμος αφθονότατος εις το διαπασών τα πάντα, γέλωτες, ζωηρότης και ευθυμία.

Και έτσι κοντά εις μιαν αρκετήν υλικήν βάσιν υπερβάσαν  τας 3000 δραχμάς, η Επιτροπή του Οικοτροφείουμας εχάρισε μιαν αλησμόνητον νύκτα τέρψεως.

Την Κυριακήν δι΄’ολης την ημ,έραν και της νυκτός πάμπολοί μετημφιεσμένοι διέσχιζον την πόλιν και επισκέπτιοντο τας οικίας σκορπίζοντες άφθονα γέλοια, αράν και ευθημίαν.

Το δε επιστέγασμα όλων τούτων ήτον η χθεσινή ημέρα των Κολούμων, καθ’ ην παρατηρήθη γενική και πρωτοφανής έξοδος όλων των κατοίκων και των παρεπιδημιούντων υπαλλήλβν και λοιπών εις τα εξοχάς και ιδίως εις την ηλιόλουστων τοποθεσίαν «Αγία Βαρβάρα» όπου αφθόνως καταβροχθίσθησαν αι λαγάναι, ταραμάδες, ελιές και αι ορεκτικώτατες λαχαραμιές με αρκετό κατρακύλισμα των συμπληρωμένων ούζου και κρασίων παγουρίων και οπόθεν εν πλήρει ευθυμία επανήλθον οι πάντες αργά την νύκτα και πλησίστιοι πλέον εισήλθον εις μέγα της νηστείας πέλαγος και νηστείας πραγματικής δια το νηστεύειν τους δούλους του Θεού κτλ.

Κνωσσός»

 

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Ήπειρος» της 11ης Μαρτίου 1927

Advertisement